பரமபதம்

கமல் கிரேசியுடன் விளையாடும் பரமபதம்

கமலோடு அபூர்வ சகோதரர்கள் படத்தில் வசனத்தில் கலக்கிய கிரேசி மோகன் ஜோடி பின்னால் பல அற்புதமான நகைசுவைப் படங்களை நமக்குத் தந்தனர். பம்மல் K சம்பந்தம், பஞ்ச தந்திரம், வசூல் ராஜாவுக்குப் [...]