Glass Garden

பரிசுகளை அள்ளிய கொரிய திரைப்படங்கள்

போர்ச்சுகலில்  நடைபெற்ற திரைப்படவிழாவில்  அதிகமான பரிசுகளை  கொரிய படங்கள் வென்றுள்ளது . அதிலும்  குறிப்பாக கிளாஸ்  கார்டன் , ட்ரு பிக்சன், எ  டே  போன்ற படங்கள்  அதிக  பரிசுகளை  வென்றுள்ளது. [...]